ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1

ท่านสามารถติดตามข้อมูลการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1ได้ที่นี่ กำลังรวบรวมข้อมูลและอับเดทข้อมูลให้เป็นระยะๆ

ลำดับ

รายชื่อสำนักงานเขต

เว็บไซต์เขต

รายละเอียด

อัพเดท!!!

1

สพป.กระบี่

เว็บไซต์เขต

   

2

สพป.กรุงเทพฯ

เว็บไซต์เขต

   

3

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

4

สพป.กาญจนบุรี   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

5

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

6

สพป.กาญจนบุรี   เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

7

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

8

สพป.กาฬสินธุ์   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

9

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

10

สพป.กำแพงเพชร   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

11

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

12

สพป.ขอนแก่น   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

13

สพป.ขอนแก่น เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

14

สพป.ขอนแก่น   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

15

สพป.ขอนแก่น เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

16

สพป.ขอนแก่น   เขต 5

เว็บไซต์เขต

   

17

สพป.จันทบุรี เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

18

สพป.จันทบุรี   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

19

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

20

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

21

สพป.ชลบุรี เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

22

สพป.ชลบุรี   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

23

สพป.ชลบุรี เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

24

สพป.ชัยนาท

เว็บไซต์เขต

   

25

สพป.ชัยภูมิ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

26

สพป.ชัยภูมิ   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

27

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

28

สพป.ชุมพร   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

29

สพป.ชุมพร เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

30

สพป.เชียงราย   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

31

สพป.ระยอง เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

32

สพป.ราชบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

33

สพป.ราชบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

34

สพป.ลพบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

35

สพป.ลพบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

36

สพป.ลำปาง   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

37

สพป.ลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

38

สพป.ลำปาง   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

39

สพป.ลำพูน เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

40

สพป.ลำพูน   เขต 2

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

41

สพป.เลย เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

42

สพป.เลย   เขต 2

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

43

สพป.เลย เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

44

สพป.ศรีสะเกษ   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

45

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

46

สพป.ศรีสะเกษ   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

47

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

48

สพป.สกลนคร   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

49

สพป.สกลนคร เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

50

สพป.สกลนคร   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

51

สพป.สงขลา เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

52

สพป.สงขลา   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

53

สพป.สงขลา เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

54

สพป.สตูล

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

55

สมุทรปราการ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

56

สมุทรปราการ   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

57

สพป.สมุทรสงคราม

เว็บไซต์เขต

   

58

สพป.สมุทรสาคร

เว็บไซต์เขต

   

59

สพป.สระแก้ว เขต 1

เว็บไซต์เขต

 รับย้าย 07-02-56 

60

สพป.สระแก้ว   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

61

สพป.นครสวรรค์ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

62

สพป.นครสวรรค์   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

63

สพป.นครสวรรค์ เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

64

สพป.นนทบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

65

สพป.นนทบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

66

สพป.นราธิวาส   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

67

สพป.นราธิวาส เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

68

สพป.นราธิวาส   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

69

สพป.น่าน เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

70

สพป.น่าน   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

71

สพป.บึงกาฬ

เว็บไซต์เขต

   

72

สพป.บุรีรัมย์   เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

73

สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

74

สพป.บุรีรัมย์   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

75

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

76

สพป.ปทุมธานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

77

สพป.ปทุมธานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

78

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บไซต์เขต

 

79

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

80

สพป.ปราจีนบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

81

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

 

82

สพป.ปัตตานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

83

สพป.ปัตตานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

84

สพป.ปัตตานี   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

85

สพป.อยุธยา เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

86

สพป.อยุธยา   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

87

สพป.พะเยา เขต 1

เว็บไซต์เขต

 รับย้าย  07-02-56

88

สพป.พะเยา   เขต 2

เว็บไซต์เขต

 รับย้าย 07-02-56 

89

สพป.พังงา

เว็บไซต์เขต

   

90

สพป.พัทลุง   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

91

สพป.อุบลราชธานี เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

92

สพป.อุบลราชธานี   เขต 4

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

93

สพป.อุบลราชธานี เขต 5

เว็บไซต์เขต

   

94

สพป.เชียงราย   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

95

สพป.เชียงราย เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

96

สพป.เชียงราย   เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

97

สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

98

สพป.เชียงใหม่   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

99

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

100

สพป.เชียงใหม่   เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

101

สพป.เชียงใหม่ เขต 5

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

102

สพป.เชียงใหม่   เขต 6

เว็บไซต์เขต

   

103

สพป.ตรัง เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

104

สพป.ตรัง   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

105

สพป.ตราด

เว็บไซต์เขต

   

106

สพป.ตาก   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

107

สพป.ตาก เขต 2

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

108

สพป.นครนายก

เว็บไซต์เขต

   

109

สพป.นครปฐม เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

110

สพป.นครปฐม   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

111

สพป.นครพนม เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

112

สพป.นครพนม   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

113

สพป.นครราชสีมา เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

114

สพป.นครราชสีมา   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

115

สพป.นครราชสีมา เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

116

สพป.นครราชสีมา   เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

117

สพป.นครราชสีมา เขต 5

เว็บไซต์เขต

   

118

สพป.นครราชสีมา   เขต 6

เว็บไซต์เขต

   

119

สพป.นครราชสีมา เขต 7

เว็บไซต์เขต

   

120

สพป.นครศรีธรรมราช   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

121

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

122

สพป.นครศรีธรรมราช   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

123

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

124

สพป.สระบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

125

สพป.สระบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

126

สพป.สิงห์บุรี

เว็บไซต์เขต

   

127

สพป.สุโขทัย เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

128

สพป.สุโขท้ย   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

129

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

130

สพป.สุพรรณบุรี   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

131

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

132

สพป.สุราษฎรธานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

133

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

134

สพป.สุราษฎร์ธานี   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

135

สพป.สุรินทร์ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

136

สพป.สุรินทร์   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

137

สพป.สุรินทร์ เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

138

สพป.หนองคาย   เขต1

เว็บไซต์เขต

   

139

สพป.หนองคาย เขต2

เว็บไซต์เขต

   

140

สพป.หนองบัวลำภู   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

141

สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

142

สพป.อ่างทอง

เว็บไซต์เขต

   

143

สพป.อำนาจเจริญ

เว็บไซต์เขต

   

144

สพป.อุดรธานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

 รับย้าย 07-02-56 

145

สพป.อุดรธานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

146

สพป.อุดรธานี   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

147

สพป.อุดรธานี เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

148

สพป.อุตรดิตถ์   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

149

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

150

สพป.อุทัยธานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

151

สพป.อุทัยธานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

152

สพป.อุบลราชธานี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

153

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

154

สพป.พัทลุง   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

155

สพป.พิจิตร เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

156

สพป.พิจิตร   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

157

สพป.พิษณุโลก เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

158

สพป.พิษณุโลก   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

159

สพป.พิษณุโลก เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

160

สพป.เพชรบุรี   เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย  07-02-56 

161

สพป.เพชรบุรี เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

162

สพป.เพชรบูรณ์   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

163

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

164

สพป.เพชรบูรณ์   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

165

สพป.แพร่ เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

166

สพป.แพร่   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

167

สพป.ภูเก็ต

เว็บไซต์เขต

   

168

สพป.มหาสารคาม   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

169

สพป.มหาสารคาม เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

170

สพป.มหาสารคาม   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

171

สพป.มุกดาหาร

เว็บไซต์เขต

   

172

สพป.แม่ฮ่องสอน   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

173

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

174

สพป.ยโสธร   เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

175

สพป.ยโสธร เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

176

สพป.ยะลา   เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   07-02-56

177

สพป.ยะลา เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

178

สพป.ยะลา   เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

179

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

180

สพป.ร้อยเอ็ด   เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

181

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

182

สพป.ระนอง

เว็บไซต์เขต

   

183

สพป.ระยอง เขต 1

เว็บไซต์เขต

   

184

สพม. เขต 1

เว็บไซต์เขต

รับย้าย   

185

สพม. เขต 2

เว็บไซต์เขต

   

186

สพม. เขต 3

เว็บไซต์เขต

   

187

สพม. เขต 4

เว็บไซต์เขต

   

188

สพม. เขต 5

เว็บไซต์เขต

   

189

สพม. เขต 6

เว็บไซต์เขต

   

190

สพม. เขต 7

เว็บไซต์เขต

   

191

สพม. เขต 8

เว็บไซต์เขต

   

192

สพม. เขต 9

เว็บไซต์เขต

   

193

สพม. เขต 10

เว็บไซต์เขต

   

194

สพม. เขต 11

เว็บไซต์เขต

   

195

สพม. เขต 12

เว็บไซต์เขต

   

196

สพม. เขต 13

เว็บไซต์เขต

   

197

สพม. เขต 14

เว็บไซต์เขต

   

198

สพม. เขต 15

เว็บไซต์เขต

   

199

สพม. เขต 16

เว็บไซต์เขต

   

200

สพม. เขต 17

เว็บไซต์เขต

   

201

สพม. เขต 18

เว็บไซต์เขต

   

202

สพม. เขต 19

เว็บไซต์เขต

   

203

สพม. เขต 20

เว็บไซต์เขต

   

204

สพม. เขต 21

เว็บไซต์เขต

   

205

สพม. เขต 22

เว็บไซต์เขต

   

206

สพม. เขต 23

เว็บไซต์เขต

   

207

สพม. เขต 24

เว็บไซต์เขต

   

208

สพม. เขต 25

เว็บไซต์เขต

   

209

สพม. เขต 26

เว็บไซต์เขต

   

210

สพม. เขต 27

เว็บไซต์เขต

   

211

สพม. เขต 28

เว็บไซต์เขต

   

212

สพม. เขต 29

เว็บไซต์เขต

   

213

สพม. เขต 30

เว็บไซต์เขต

   

214

สพม. เขต 31

เว็บไซต์เขต

   

215

สพม. เขต 32

เว็บไซต์เขต

   

216

สพม. เขต 33

เว็บไซต์เขต

   

217

สพม. เขต 34

เว็บไซต์เขต

   

218

สพม. เขต 35

เว็บไซต์เขต

   

219

สพม. เขต 36

เว็บไซต์เขต

   

220

สพม. เขต 37

เว็บไซต์เขต

   

221

สพม. เขต 38

เว็บไซต์เขต

   

222

สพม. เขต 39

เว็บไซต์เขต

   

223

สพม. เขต 40

เว็บไซต์เขต

   

224

สพม. เขต 41

เว็บไซต์เขต

   

225

สพม. เขต 42

เว็บไซต์เขต

   

226

สศศ.

เว็บไซต์เขต

   

227

สศศ.(เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้)      

>สารคดีชุด “วิวัฒน์วัฒนธรรม”

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

 ตอนที่ 5

>ทุนฯ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดตั้งโครงการ”เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐบาล มีคุณสมบัติเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่ดีต่อสังคม รายละเอียดเกี่ยวกับ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” 1) ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 2) ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยให้ผู้ขอรับทุนฯ คิดวางแผนโครงการทำดีเพื่อสังคม (CSR) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุนฯ “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2555 ส่งใบสมัครฯ, แผนโครงการ CSR และหลักฐาน มาที่ ฝ่ายสำนักบริหารและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 สอบถามข้อมูลเติมได้ที่ฝ่ายสำนักบริหารและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-511-7710-12 หรือ http://www.facebook.com/ToshibaCSR-Thai สามารถดาว์นโหลดใบสมัครฯ และระเบียบการที่ http://www.toshiba.co.th

>ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้จากสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยกำหนดจะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สนใจคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: